Bienvenid@s a tod@s

Este blog lo he creado para ir metiendo en mi cajita, todo aquello que irrumpe en mi vida. Y así, con la humilde intención de ir compartiendo mis cosas, es que os dejo entrar en mi Caja de Nolfar.martes, 22 de marzo de 2011

Crónica del nacimiento de mi hija Naia

Català.-

23 DE FEBRER DEL 2011: Tinc visita setmanal a la clínica Teknon, amb el ginecòleg per fer-me les corretges. Abans de marxar li dic al meu marit si deixem ja la canasteta al cotxe, per quan toqui anar de part. Son les 11 del matí, però, per variar, hi ha retard d'una hora. Nomès possar-me els monitors, la màquina detecta una bradicardia, a la Naia li ha baixat el ritme cardíac. La infermera de seguida li canvia la cara, a mí més, jo ja se lo que es, el Jofre, el meu primer fill, va fer lo mateix. Se'n va a buscar al doctor, aquest ve rapidament i també ve l'altre infermera. Em sembla que en aquest moment jo també començo a fer una bradicardia o mijor dit, una taquicardia, perque em posso dels nervis. La resta del monitoratge es correcte. El doctor De Los Rios, no està tranquil, vol tenir-me controlada, així que decideix que torni a fer-me unes altres corretges aquella mateixa tarda. Com que ell a la tarda no visita, sino que està a sala de parts, m'envia cap allà, però hi ha overbooking i decideixen enviar-me a casa, donant el meu móvil per avisar-me en quant la sala de parts es buidi.Son les 14 hores, em truca la llevadora, es diu Paloma. Em diu que ja puc anar cap allà que tenen un forat per mi. Truco al meu marit que havia marxat a treballar feia 10 minuts, i li dic que doni mitja volta que em de tornar a la clínica ja.Un cop arrivem anem directes a la sala de parts, ens fan passar a un cambiador on deixem la roba i resta de coses. Desprès la llevadora, em fa passar a una habitació, al cartell hi diu sala de dilatació. Em fa tombar al llit i em possa les corretges. Em pregunta què ha passat i si tinc contraccions, li dic que no. Em fa un tacte, i sorprenentment estic dilatada de 4cm, ella no es creu que estigui tant avançada i no tingui contraccions, les corretges tampoc les detecten. Però la Naia torna a fer una bradicardia. La infermera se'n va a parlar amb el Doctor. Quant torna em proposa quedar-me per parir, doncs amb una dilatació de 4cm en qualsevol moment em possaria de part. Però desprès de fer-me aquesta proposta, em diu ironicament que m'està enganyant, que no hi ha proposta que valgui, que em quedo.Paloma, la llevadora, em comenta el pla: em trenca les aigües, comencen les contraccions naturalment i sino amb oxitocina, i en quant es buidi una sala de parts anar cap allà i a sofrir sigui dit. Em quedo gelada, no se que dir, i finalment dic que ok.Paloma envia al meu home a buscar les maletes, increíble, jo li havia dit al matí que les fiquès al cotxe per quan em possès de part. Mentre ell marxa, la llevadora em trenca les aigües en un vist i no vist. No noto cap dolor ni res més que molta aigua mullant les meves cames. Em sento bruta. Tinc la obsessió que em possin una lavativa per evacuar, ja que no ho havia pogut fer a casa. Finalment no me la poden possar.Inmediatament comencen les contraccions de forma espontanea. Cada vegada fant més mal. Penso en la meva mentalitat de part natural, però innevitablement se'm va el cap a lo bé que em vaig quedar quant al final em van possar la epidural amb el meu primer part. Començo a dubtar en demanar o no la anèstesia, finalment la demano. Em fa una mica més de mal que amb el Jofre, però tot i així es aguantable totalment. Però torna a funcionar malament, i se'm queda tota la banda dreta sense adormir-se, em fa molt mal aquella zona, sento totalment les contraccions. Casualment amb el Jofre em va passar igual i en la mateixa zona. Crido a la llevadora i li dic, el anestesista ve de seguida i em possa una mica més de anestesia.Al poc temps de venir l'anestesista, venen a buscar-me perque s'ha buidat una sala de parts. Em portan cap allà, es una sala molt freda, el llit es super estret i se'm cauen les cames pels costats, ara la anestesia sí que ha fet efecte, i no puc ni pujar-me les cames al llit, demano ajuda, em sembla una situació tan ridícula que em fa riure.Entra el Doctor de Los Rios, quina sorpresa, jo pensava que els ginecòlegs no asistien als parts, que nomès venien al final. Ell comença a preparar-se i preparar les eines. Li comento a Paloma que no se si me'n recordaré de pujar, perque aquesta vegada no havia anat a les classes pre-part, i desde el Jofre ja havien passat 3 anys. Ella em comenta de fer un simulacre perque jo em quedès més tranquil.la. Ens explica que ella contarà fins a 3, mentres diu 1 i 2, jo haig d'inspirar i expirar, i quan digui 3 jo haig de pujar i el meu marit agafar-me el cap i aixecar-me'l. Fem el simulacre i quan diu 3 i jo pujo, el Doctor es gira i comença a cridar esverat no no no, que ya sale, parar que no estoy preparado. Son les 16:55 hores i el Doctor ja està preparat del tot i em diu que comencem la feia. Empuja, diu. I jo li faig cas. Es un pujo llarg e intens. Sento com tothom diu coses però realment no estic per ells. El Doctor torna a dir-me que empenyi, també es un pujo llarg, necessito descansar i ho dic. El Doctor em demana que hi torni i llavors veig que a la seva ma te una cama agafada, i sento plorar a un bebé. No m'ho puc creure, nomès han passat cinc minuts. Son les 17 hores del 23-F. La Naia ha fet un cop d'estat a la meva vida. Em sento totalment contenta i tinc una sensació d' estar complerta, de tancar un cicle a la meva vida, i es que de ben petita havia dessitjat tenir dos fills, un nen i una nena, i ara, el Jofre i la Naia ja son una realitat. Em sento infinitament feliç.

Castellano.-

23 DE FEBRERO DE 2011: Tengo visita semanal a la clínica Teknon, con el ginecólogo para hacerme las correas. Antes de partir le digo a mi marido si dejamos ya la canastilla en el coche, para cuando toque ir de parte. Son las 11 de la mañana, pero, para variar, hay retraso de una hora. Solo ponerme los monitores, la máquina detecta una bradicardia, la Naia le ha bajado el ritmo cardíaco. La enfermera enseguida le cambia la cara, a mí más, yo ya se lo que se, Jofre, mi primer hijo, hizo lo mismo. Se va a buscar al doctor, éste viene rápidamente y también viene el otro enfermera. Me parece que en este momento yo también empiezo a hacer una bradicardia o mijor dicho, una taquicardia, porque me pongo de los nervios. El resto de la monitorización es correcto. El doctor De Los Rios, no está tranquilo, quiere tenerme controlada, así que decide que vuelva a hacerme otras correas esa misma tarde. Como él por la tarde no visita, sino que está a sala de partos, me envía para allá, pero hay overbooking y deciden enviarme a casa, dando mi móvil para avisarme en cuanto la sala de partos se vacíe.
Son las 14 horas, me llama la comadrona, se llama Paloma. Me dice que ya puedo ir allí que tiene un hueco para mí. Llamo a mi marido que había ido a trabajar hacía 10 minutos, y le digo que dé media vuelta que me de volver a la clínica ya. Una vez llegamos vamos directos a la sala de partos, nos hacen pasar a un cambiador donde dejamos la ropa y demás cosas. Después la comadrona, me hace pasar a una habitación, el cartel dice sala de dilatación. Me hace tumbar en la cama y me pone las correas. Me pregunta qué ha pasado y si tengo contracciones, le digo que no. Me hace un tacto, y sorprendentemente estoy dilatada de 4cm, ella no se cree que esté tan avanzada y no tenga contracciones, las correas tampoco las detectan. Pero la Naia vuelve a hacer una bradicardia. La enfermera se va a hablar con el Doctor. Cuando vuelve me propone quedarme para parir, pues con una dilatación de 4cm en cualquier momento me pondría de parte. Pero después de hacerme esta propuesta, me dice irónicamente que me está engañando, que no hay propuesta que valga, que me quedo.
Paloma, la comadrona, me comenta el plan: me rompe las aguas, empiezan las contracciones naturalmente y sino con oxitocina, y en cuanto se vacíe una sala de partos ir allí ya sufrir sea dicho. Me quedo helada, no se que decir, y finalmente digo que ok. Paloma envía a mi marido a buscar las maletas, increíble, yo le había dicho por la mañana que las metas en el coche para cuando me poseso de parte. Mientras él marcha, la comadrona me rompe las aguas en un visto y no visto. No noto ningún dolor ni nada más que mucha agua mojando mis piernas. Me siento sucia. Tengo la obsesión que me pongan una lavativa para evacuar, ya que no lo había podido hacer en casa. Finalmente no me la pueden poner. Inmediatamente empiezan las contracciones de forma espontánea. Cada vez niño peor. Pienso en mi mentalidad de parto natural, pero innevitablement me va la cabeza a lo bien que me quedé en cuanto al final me pusieron la epidural con mi primer parto. Empiezo a dudar en pedir o no la anestesia, finalmente la pido. Me da un poco más de mal que con el Jofre, pero aún así se aguantable totalmente. Pero vuelve a funcionar mal, y se me queda toda la banda derecha sin dormirse, me duele mucho esa zona, Siento totalmente las contracciones. Casualmente con el Jofre me pasó igual y en la misma zona. Llamo a la comadrona y le digo, el anestesista viene enseguida y me pone un poco más de anestesia. Al poco tiempo de venir el anestesista, vienen a buscarme porque se ha vaciado una sala de partos. Me llevan para allá, es una sala muy fría, la cama es super estrecho y se me caen las piernas por los lados, ahora la anestesia sí ha hecho efecto, y no puedo ni subirme las piernas en la cama, pido ayuda, me parece una situación tan ridícula que me hace reír.
Entra el Doctor de Los Rios, qué sorpresa, yo pensaba que los ginecólogos no asistían a los partos, que sólo venían al final. Él comienza a prepararse y preparar las herramientas. Le comento a Paloma que no se si me acordaré de subir, porque esta vez no había ido a las clases pre-parto, y desde el Jofre ya habían pasado 3 años. Ella me comenta que hacer un simulacro para que yo me quedara más tranquil.la. Nos cuenta que ella contará hasta 3, mientras dice 1 y 2, yo tengo que inspirar y expirar, y cuando diga 3 yo tengo que subir y mi marido coger la cabeza y levantarse me. Hacemos el simulacro y cuando dice 3 y yo subo, el Doctor se gira y empieza a gritar asustado no no no, que ya sale, parar que no estoy preparación. Son las 16:55 horas y el Doctor ya está preparado del todo y me dice que empezamos la hacía. Empuja, dice. Y yo le hago caso. Es un subo largo e intenso. Siento como todo el mundo dice cosas pero realmente no estoy por ellos. El Doctor vuelve a decirme que empuje, también es un subo largo, necesito descansar y lo digo. El Doctor me pide que vuelva y entonces veo que en su mano tiene una pierna cogida, y siento llorar a un bebé. No me lo puedo creer, sólo han pasado cinco minutos. Son las 17 horas del 23-F.La Naia ha hecho un golpe de estado en mi vida. Me siento totalmente contenta y tengo una sensación de estar completa, de cerrar un ciclo en mi vida, y es que de pequeña había deseado tener dos hijos, un niño y una niña, y ahora, Jofre y Naia ya son una realidad. Me siento infinitamente feliz.

No hay comentarios:

Publicar un comentario